Tajemné jezírko na Čeřovce bude zachováno

18.05.2010 19:01

Ještě počátkem dubna 2010 bylo tzv. jezírko na Čeřovce považováno za pouhou mělkou terénní depresi přírodního původu. Následný archeologický výzkum ukázal, že tato “louže dešťové vody” ve skutečnosti představuje veliký a poměrně hluboký objekt, který s největší pravděpodobností vznikl činností člověka.

Oválná jáma trychtýřovitého tvaru o rozměrech něco přes 5 x 4 m a překvapující hloubce více jak 2 m byla na severním svahu vrchu Čeřov vyhloubena nejspíše v raném novověku. Hypoteticky se může jednat o pozůstatky prospektorské činnosti (hledání drahých kamenů či barevných kovů) nebo o cisternu zadržující povrchovou vodu. Nalezené zlomky středověké a raně novověké keramiky v druhotném uložení dokládají v těchto místech blíže nespecifikované lidské aktivity zhruba v 15. – 18. století.

V souvislosti s instalací opravené Suchardovy sochy boha Neptuna r. 1915 nebo již dříve v rámci parkových úprav čeřovského háje byly stěny jezírka takřka souvisle vyskládány čedičovými kameny, přivezenými z nedalekého lomu. Hlubokým jezírkem byl tento objekt až do 70. – 80. let 20. století, kdy jej místní obyvatelé zcela zavezli stavebním a domovním odpadem.

Archeologickým výzkumem bylo  jezírko kompletně vyčištěno. Zasypat jej nazpět vykopaným odpadem by bylo z ekologického hlediska barbarstvím, navíc dle odborného posouzení krajinného ekologa Ing. Jiřího Krupky z ČSOP Prachovské skály jsou podobné útvary vítaným biotopem pro celou řadu živočišných druhů. Zachováním jezírka by došlo nejen ke zpestření koloritu, ale především k obohacení přírodního prostředí lokality. Na základě tohoto posouzení byl návrh na zachování jezírka přednesen RNDr. Vladimíře Smolíkové z oddělení ochrany prostředí MěÚ Jičín.

RNDr. Vladimíra Smolíková se rovněž vyslovila pro zachování jezírka a tento návrh  následně předložila k posouzení Radě města Jičína, která svým usnesením č. 104 ze dne 21. 4. 2010, hlava I., bod č. 43. schválila “prozatímní ponechání jezírka na svahu vrchu Čeřovka a jednoduchou úpravu jeho nejbližšího okolí”.

Ještě před odvezením vykopané hlíny a odpadu pracovníky Technických služeb města Jičína proběhla u čeřovského jezírka ve čtvrtek 13. května 2010 akce přátel Jičínské besedy. Bratři Jiří a Lukáš Krupkovi, Štěpán Peroutka a Jiří Balský zde vykopanými a vytříděnými kameny pečlivě vyskládali břehy jezírka tak, jako tomu bylo počátkem 20. století. Tímto krokem došlo nejen k rekonstrukci původních parkových úprav jezírka, ale především k zabránění eroze, jenž by výrazně negativně pozměnila vzhled a stav objektu během následujících let.   

Máme tak naději, že si tento neobvyklý a zajímavý útvar s tajemnou historií budou moci prohlédnout i další generace Jičíňáků.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Doklady dobývání raně středověkého opevněného sídla: hradiště Kal u Pecky na Jičínsku

29.10.2021 13:18
Každý, koho zajímá minulost našeho kraje, nepochybně slyšel nebo četl o nejmohutnějším opevněním...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!