Pozvánka na váchalovskou přednášku

19.10.2017 13:16

Jméno geniálního výtvarníka, dřevorytce, grafika a malíře, a v neposlední řadě i spisovatele Josefa Váchala (1884–1969) vzbuzuje již od počátku 90. let minulého století, kdy v naší zemi došlo ke změně politického režimu, neutuchající zájem odborné i laické veřejnosti. Obyvatelům Jičínska je potom Váchal obzvláště blízký pro jeho sepjetí se zdejším krajem, ve kterém prožil poslední třetinu svého života v letech 1940–1969. Existence této Váchalovy životní etapy je dnes již notoricky známa, co o ní však víme konkrétně?

Mezi zvučnými jmény odborníků zabývajících se životem a dílem legendárního dřevorytce vystupuje do popředí jméno archivářky PhDr. Hany Klínkové, autorky řady odborných statí, publikací a výstav, které se v loňském roce dostalo do povědomí veřejnosti vysoce hodnocenou váchalovskou monografií nazvanou Kniha vzpomínek. Hana Klínková se při svém výzkumu mimo jiné výrazně dotkla právě života Josefa Váchala ve Studeňanech u Jičína, které Váchal znal již od konce dvacátých let, kdy sem jezdíval jako host své životní družky, malířky a grafičky Anny Mackové (1887–1969). Jestliže tyto pobyty, trvající až do konce třicátých let, byly víceméně šťastné, trvalé přestěhování do Studeňan z Prahy v roce 1940 zcela změnilo jeho život. Bydlení zde již nebylo tak spokojené, obzvláště po znárodnění statku Anny Mackové v letech 1948–1949 a po jeho přeměně ve strojní traktorovou stanici v roce 1958.

Zatímco Anna Macková měla jako místní rodačka ve Studeňanech, v nedaleké Radimi i v Jičíně a okolí řadu příbuzenských či přátelských kontaktů, Váchal si vytvářel kontakty jen poskrovnu a postupně. Jeho osobnost byla pro vesnické prostředí těžko pochopitelná a velmi obtížně přijatelná. To ale neznamená, že by Váchal zůstal zcela bez kontaktů. Jednak udržoval korespondenci s omezeným okruhem lidí, jednak začal psát své proslulé dopisy-romány. Z Jičína chodila za oběma umělci sestra Anny Mackové Marie Nožičková s dětmi Hanou, Milenou a Vladimírem. Do Studeňan jezdili za Váchalem a Mackovou návštěvy nejen z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Ve Studeňanech měl Váchal zřejmě nejbližší vztah s manželským párem ze sousedství Boženou a Josefem Korosovými, z nedaleké Radimi přicházela na návštěvy Marie Čmelíková. Z Jičína přibyli přátelé MUDr. Josef Moran, který tu uspořádal Váchalovi v roce 1954 velkou výstavu, dále majitelé rámařství manželé Alois a Žofie Vynšovi, profesor jičínského gymnázia Josef Jiřička, primář a posléze ředitel zdejší nemocnice Břetislav Augustin či kastelán a věžník Aleš Panocha. Opomenout nemůžeme ani dosud žijící významnou pamětnici a velkou přítelkyni Anny Mackové, paní Boženu Rusovou (roz. Korosovou) z JičínaKontaktů se zdejšími lidmi však měli oba umělci mnohem více, od známých osobností jako byli mimo jiné výtvarník Jindřich Procházka či rolník a písmák Josef Draslar z Dvorců až po řadové vesničany a občany. Mnoho z těchto jmen se stalo literárními postavami ve Váchalových dopisech-románech a tvoří dnes dosud nedoceněný pramen k historii Jičínska.

Díky obdivuhodné píli se Haně Klínkové podařilo tak jako doposud nikomu vytvořit plastický a velmi detailní obraz o životě a tvorbě Josefa Váchala a Anny Mackové na Jičínsku, který Vám autorka osobně přiblíží v rámci své přednášky, jež odezní v pátek 3. listopadu 2017 v tradičních 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Příspěvek nazvaný Život Anny Mackové a Josefa Váchala ve Studeňanech u Jičína si však klade za cíl též upozornit na řadu mýtů a klišé, které se, jak už to u známých osobností bývá, časem vytvořily i u těchto dvou umělců, a to právě v kontextu jejich života na Jičínsku. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít. Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Tajemné jezírko na Čeřovce bude zachováno

18.05.2010 19:01
Ještě počátkem dubna 2010 bylo tzv. jezírko na Čeřovce považováno za pouhou mělkou terénní depresi...
<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!