Pozvánka na únorovou přednášku

05.02.2019 10:10

Únorová přednáška Jičínské besedy nesoucí název „Krajina Jičínska 18. století očima vojenských kartografů“ nám představí hned celou řadu vskutku unikátních a dosud nikde nepublikovaných obrazových dokumentů, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.

 

Podrobný topografický popis krajiny byl v 18. století žádanou novinkou, zejména ve vojenských kruzích. Od nahodilých a rozličně motivovaných prací jednotlivců se vývoj v oblasti popisu krajiny posouval k plánovaným a systematicky státními orgány řízeným, kolektivním mapováním. Dobře známá je jak Müllerova mapa Čech, zadaná císařem Karlem VI. vojenskému inženýrovi Johannu Christophu Müllerovi a vydaná v roce 1721, tak I. a II. vojenské mapování, na českém území provedené ve dvou fázích 1763-1783, resp. 1836-1852. Dřív než tato díla vznikla, sloužily armádě k orientaci v terénu relativně jednoduché mapové náčrty dokumentující pohyby jednotek jak v období míru, tak válečné operace. Obdobné rukopisné mapy zachycující vždy relativně malé území vznikly posléze ještě v souvislosti s tzv. bramborovou válkou – válkou o dědictví bavorské, 1778-1779.

 

Právě na tyto jedinečné dokumenty objevované během aktuálně probíhajícího výzkumu ve vídeňských archivech a knihovnách se zaměří únorová přednáška Jičínské besedy, kterou prosloví historička a archivářka specializující se na historickou kartografii PhDr. Eva Chodějovská, Ph.D.

Podíváme se, jak českou krajinu a speciálně náš region viděli důstojníci rakouské armády v 18. století, tedy v době před dramatickou proměnou české krajiny, k níž došlo během industrializace, masivní urbanizace a dalších souvisejících procesů, které se začaly odvíjet kolem poloviny 19. století.

 

Budeme se na vás těšit v pátek 15. února 2019 v tradičních 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Tajemné jezírko na Čeřovce bude zachováno

18.05.2010 19:01
Ještě počátkem dubna 2010 bylo tzv. jezírko na Čeřovce považováno za pouhou mělkou terénní depresi...
<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!