Pozvánka na slavnostní předání Jičínské pečeti

19.01.2020 22:16

 

Milí přátelé,

dovolte, abych Vás jménem spolku Jičínská beseda pozval na slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 31. ledna 2020 od 18:00 hod. ve společenské místnosti Římskokatolické farnosti–arciděkanství Jičín (Valdštejnovo náměstí 96), během něhož bude bývalému vikariátnímu asistentovi panu Ing. Miloslavu Fišerovi slavnostně předána Jičínská pečeť.

Jičínská pečeť je ocenění, jímž se spolek Jičínská beseda od roku 2009 snaží projevovat svůj hluboký respekt, úctu a poděkování všem, kteří svou aktivní činností a osobní invencí dalece přesahující rámec jejich běžných pracovních povinností zanechali na Jičínsku svůj pomyslný pozitivní otisk. V duchu tohoto obrazného příměru má i tzv. Jičínská pečeť podobu uměleckého předmětu vyrobeného z vysoce olovnatého skla v barvě zlatého topazu, jenž v sobě nese rovněž hluboký pozitivní otisk – otisk středověkého gotického pečetidla města Jičína. Autorem Jičínské pečeti je respektovaný umělecký sklář Jiří Ryba.

Ing. Miloslav Fišer, jenž se stane v pořadí osmým nositelem Jičínské pečeti, obdrží tohoto uznání a hluboký hold především za své dlouholeté mimořádné zásluhy o záchranu a nadstandardní péči o sakrální památky Jičínska. Díky jeho nasazení došlo k řadě počinů, které by se za standardních okolností s největší pravděpodobností buďto vůbec neuskutečnily, anebo jen ve značně omezené míře. Vedle záchrany střechy kostela Všech svatých pod Zebínem, věže i střechy kostela sv. Ignáce v Jičíně, sanace krovu kostel sv. Jakuba Většího v Jičíně, zrestaurování oltářů v kostele sv. Ignáce, zrestaurování obrazů Zvěstování Panně Marii a sv. Sekundiny od Karla Škréty, nelze přehlédnout např. jeho nenahraditelnou roli při odborném posouzení vzácné ikony Panny Marie Rušánské (Panny Marie Jičínské – palladia našeho města), stejně jako výzkumu a zrestaurování unikátního barokního relikviáře s ostatky patronky města Jičína sv. Sekundiny.

Letmé shrnutí záslužných počinů tohoto mimořádně činorodého a stejně tak skromného člověka dalece přesahuje tento krátký a spíše jen reprezentativní výčet. Více se dozvíte během pátečního přátelského setkání, záměrně realizovaného v prostorách jičínského arciděkanství, na které jste více než srdečně zváni.

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866

17.08.2021 17:09
  Prusko-rakouská válka roku 1866 se vryla hluboko do paměti krajiny i lidí severovýchodních...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!