Pozvánka na slavnostní předání Jičínské pečetě

02.09.2021 17:02

 

Nadcházející 30. narozeniny festivalu Jičín – město pohádky jsou tou nejvhodnější příležitostí, abychom jménem Jičínské besedy vyslovili upřímné poděkování a vzdali hold člověku, který stál nejen u zrodu pohádkového festivalu, ale též celé řady dalších kulturních, sportovních a společenských akcí. Akcí, jež dodnes velmi významně spoluutvářejí kulturní obraz Jičína a z nichž některé dokonce nabyly charakteru tradičních ikon a symbolů našeho města.  

Všestranný sportovec, člen fotbalového, hokejového a horolezeckého oddílu, zakládající předseda a trenér jičínského basketbalu, zakladatel Běhu 17. listopadu, Turnaje generací nebo Memoriálu Karla Svobody. Činorodý kulturní činitel, jenž po r. 1989 obnovil Valdštejnské slavnosti, byl klíčovou osobou u zrodu festivalu Kubínův Jičín a následně Jičín – město pohádky, založil Nadaci (a později Nadační fond) Jičín – město pohádky, inicioval výroční připomínku bitvy u Jičína r. 1866 a jako spoluzakladatel stál za Jivínským Štefanem, vyzdvižením smírčího kříže na Velišském hřbetu a celou řadou dalších úctyhodných počinů.

Muž, který je nejen jičínský rodák, lokální patriot s niterným vztahem ke svému rodnému městu a kraji, ale především nepřehlédnutelná činorodá osobnost úzce spjatá po celý svůj život s naším městem. Člověk, jehož tvář jsme si za ta dlouhá léta zvykli vídat na téměř každé kulturní a společenské akci, aniž bychom si kolikrát uvědomili, jak dlouho a jak široce na poli jičínské kultury a sportu působí a za co všechno mu vlastně vděčíme.

Rádi bychom vás proto pozvali na slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 10. září 2021 v 17:30 hod. na dvorku Valdštejnova muzea a mincovny v Jičíně (Valdštejnovo nám. 114), během něhož bude panu JUDr. Jaroslavu Veselému jako projev úcty a díků za jeho celoživotní přínos slavnostně předána Jičínská pečeť – ocenění, jímž spolek Jičínská beseda od roku 2009 projevuje svůj hluboký respekt, úctu a poděkování všem, kteří svou aktivní činností a osobní invencí dalece přesahující rámec jejich běžných pracovních povinností zanechali na Jičínsku svůj pomyslný pozitivní otisk.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni!

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Nový bestseller o historii Jičína a jeho památek

26.11.2021 14:40
  V těchto dnech opustila brány nakladatelství Rybka Publishers nová kniha historika,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!