Přednáška "Slavnosti a rituály dnes"

08.10.2021 00:14

Určitě jste občas svým dětem nebo vnukům během oslav dovolili porušit zavedená pravidla, např. jít později spát, nebo si zakousnout něco sladkého, i když si již vyčistili zuby, protože jsou přeci „ty Vánoce“, nebo „když je dneska ten svátek“. Možná, že někteří z vás dosud držíte zvyk navštívit o Štědrém dnu hroby svých předků. Určitě ale máte nějaký památeční servis po babičce, vyhrazený pro sváteční čas. A takto bych mohl ještě dlouze pokračovat. Nejrůznější archaické prvky a starobylé motivy spjaté se slavnostmi a rituály totiž naplňují naše životy více, než bychom si uvědomovali nebo si byli ochotni připustit, lhostejno jsme-li ateisté nebo věřící. Jejich původ překračuje hranice staletí a mnohdy dosahuje spíše tisíciletých hloubek; jejich význam bývá nečekaný a až překvapivý.

Studium slavností a rituálů leží na styku hned několika vědních oborů – etnologie, religionistiky a kulturní antropologie, a je spojeno se světově proslulými jmény jako jsou např. James Frazer, Arnold van Gennep, Mircea Eliade nebo Ruth Benedictová. Přesto tím jednoznačně největším překvapení pro mne osobně byla a dosud zůstává kniha Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa od české kulturoložky a kulturní antropoložky Mgr. Jany Karlové, Ph.D. Tato dnes již rozebraná a v antikvariátech nesehnatelná publikace vyšla teprve r. 2013, aby se záhy stala respektovanou a citovanou odbornou monografií. Je to kniha sice výsostně odborná, ale současně srozumitelná a vlídná k běžnému čtenáři, jemuž prezentuje problematiku velmi zasvěceným a přesto čtivým způsobem prostřednictvím vytříbeného, jemného jazyka, jenž v důsledku působí nesmírně poeticky. Četl jsem ji mnohokrát a rád se k ní stále vracím jako k jedné z nejdůležitějších knih na danou problematiku (nejen) v mojí knihovně. Autorčin zájem totiž neulpívá na slavnostech s okázalými folklorními formami, ústředním motivem jsou jí naopak mnohdy „nenápadné“ a „obyčejné“ události, jež jsou vázány na rodinné, přátelské či obecní komunity a které svými mechanismy utvářejí nebo podporují skupinovou solidaritu, příslušnost, sounáležitost a vztah ke konkrétním lidem i místu.

Řadu let jsem si přál autorku pozvat do Jičína a zprostředkovat její úžasný vhled besedním posluchačům. Vždyť její kniha částečně čerpala i z výsledků terénního výzkumu v Radimi u Jičína. Jana Karlová vyšla mému přání ochotně vstříc a připravila pro jičínské publikum přednášku nazvanou Slavnosti a rituály dnes“, v níž velmi volně naváže na svou knihu. Pozornost zaměří na současný západní svět, shrne zvláštnosti dnešních rituálů a prostředí, v němž se odehrávají. Poukáže na souběžně existující sféry a motivy, které si vzájemně protiřečí a které přesto vnímáme jako neproblematické. Pokusí se vysvětlit zdánlivý paradox toho, že po rituálech toužíme a potřebujeme je – a zároveň neumíme přistoupit na mnohé z jejich požadavků. Že nám schází divokost, síla i rituály velkých životních změn, které si mnohdy pokoušíme svépomocně vynahradit kutilskou vynalézavostí. 

Již za týden, v pátek 15. října 2021 od tradičních 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku tedy bude v důsledku řeč především o nás samých. Určitě si nenechte tento jedinečný zážitek ujít!

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Eva Bílková nositelkou Ceny Ď v celostátním finále

18.06.2015 14:33
  Milí přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o naši radost a informovali Vás, že regionální...
<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!