Pozvánka na říjnovou přednášku

17.10.2019 17:16

Milí přátelé,

říjnové setkání Jičínské besedy bude věnováno výrazné krajinné dominantě Jičínska a zdejší magické hoře - vrchu Zebínu, resp. tajemným pověstem a pozoruhodným proroctvím, které tento čarovný kopec opřádají. Snad všichni znají pravděpodobně nejznámější pověst Jičínska o tom, jak čert vysypal z boty kopec Zebín. Naopak se neví o tom, že tato etiologická pověst prošla svým svébytným vývojem a měla dnes již zapomenuté folklorní varianty. Nikdo doposud neřešil ani nepátral, kdy přesně, z čího popudu, jak a proč se v této pověsti na místo čerta náhle objevuje postava Krakonoše a jaký byl další vývoj této látky. Dosavadní absenci jakéhokoliv odborného výzkumu navíc zhoršila v roce 2015 vydaná sbírka regionálních pověstí Čertova kuchyně z pera kulturologa Pavla Hájka, neboť tato z mnoha hledisek problematická kniha situaci ještě více znepřehlednila a učinila ji zcela nečitelnou. Když o rok později připravovali pracovníci Regionálního muzea a galerie v Jičíně zdařilou výstavu "Zebín - příběh jednoho vrchu", vycházeli přitom bohužel výhradně z Hájkovy knihy, čímž vzniklý chaos kolem pověstí o vrchu Zebínu jen umocnili. 

Říjnová přednáška si tak klade za cíl nejen uvést řadu nejasností, omylů a zavádějících tvrzení na pravou míru a předestřít exaktně podložený vývoj i charakter těchto vyprávění, ale především seznámit posluchače se "zbytkem", res. dalším, mnohem bohatším folklorním materiálem, který se k vrchu Zebínu pojí a nebyl dosud nikdy komplexně prezentován. V prvé řadě se bude jednat o řadu zvláštních lidových proroctví, která popisují některé proměny kopce Zebína jakožto předznamenání fatálních událostí (nejen) zdejšího regionu. Prezentováno bude mimo jiné unikátní tzv. jičínské znění Proroctví slepého mládence, které se do dnešních dnů dochovalo s největší pravděpodobností v jediném tištěném exempláři a které do tohoto textu, známého např. z Jiráskových Starých pověstí českých, zakomponovává i kopce na Jičínsku. Poslední část přednášky potom bude věnována bohaté folklorní tradici, v níž vrch Zebín figuruje jako místo četných, svým technickým provedením až kuriozních podzemních chodeb, o nichž se mezi zdejším obyvatelstvem barvitě vyprávělo po celé 20. století, ale kterou zachytil až nedávný terénní folkloristický výzkum. 

Pokud máte rádi tajemná vyprávění, nebo je vám vrch Zebín niterně blízký jako ostatně celé řadě Jičíňáků, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku folkloristy a dlouholetého sběratele pověstí Jičínska Mgr. Pavla Kracíka nazvanou "Až se hora Zebín květem obsypá… Magická hora Jičínska v pověstech a proroctvích", která odezní v pátek 25. října 2019 od tradičních 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Budu se těšit na setkání s Vámi!

 

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Přednáška "Slavnosti a rituály dnes"

08.10.2021 00:14
Určitě jste občas svým dětem nebo vnukům během oslav dovolili porušit zavedená pravidla, např. jít...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!