Pozvánka na listopadovou přednášku

24.10.2016 13:02

Navzdory obrovské profanaci hermetických nauk, kterou s počátkem 21. století přinesla mohutná vlna nejrůznějších šamanů, psychotroniků, astroterapeutů, feminizujících kněžek či jiných pochybných obchodníků s duchovnem, v sobě pojmy jako starověká a středověká astrologie, alchymie a evokační magie nadále skrývají svá vzrušující tajemství. Už během dlouhého 19. století, které lze pokládat za období renesance západního hermetismu, a 20. století se tyto tři tradiční pilíře tzv. okultních věd staly předmětem živého zájmu celé řady výtvarných umělců, jimž posléze sloužily jako zdroj inspirace. Ať už se jednalo o symboliku tarotových karet, kosmogonické prvky židovské kabaly, svobodné zednářství, satanismus, teosofii nebo lidovými vrstvami se šířící spiritismus, odevšad můžeme sledovat průniky do výtvarného umění.

A právě s nimi nás v pátek 4. listopadu 2016 v 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku seznámí osoba v pravdě povolaná, novopacký rodák, znalec fyzických i duchovních krajin Podkrkonoší, básník, spisovatel a výtvarný kurátor PhDr. Jaromír Typlt. Ve své přednášce nazvané „Skryté, skrývající se, skrývané“ se zaměří na čtyři základní typy průniků okultních nauk do výtvarného umění, které bude demonstrovat na bohatém obrazovém doprovodu. 

Tou první je „ilustrace“, kdy obraz symbolickým způsobem ilustruje určité filosofické teze nebo alchymistické pracovní postupy. Na ní navazuje „okultní rej“, někdy vážně míněné, ale často také parodické potěšení ze zobrazování světa duchů a démonů, magických rituálů a rekvizit. Zde se dotkneme zejména děl nám blízkého Josefa Váchala. Třetím průnikem je „médium“, kdy se obraz snaží zprostředkovat přímo vnitřní zážitek, často prostřednictvím geometrických a ornamentálních struktur, např. médijní kresby podkrkonošských spiritistů. A konečně čtvrtým průnikem je „magický objekt“, kdy je obrazu připisována bezprostřední magická působnost, jež má sloužit k proměně člověka. 

Zvláštní důraz přitom bude kladen na autory a fenomény spjaté s regionem severovýchodních Čech.

 

Nestává se často, že bychom vám mohli nabídnout příspěvek, v němž by se snoubily zasvěcený výklad znalce, poutavé slovo básníka a výtvarné umění prodchnuté magií a mystikou. Nenechte si tento vpravdě čarovný večer ujít!

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Tajemné jezírko na Čeřovce bude zachováno

18.05.2010 19:01
Ještě počátkem dubna 2010 bylo tzv. jezírko na Čeřovce považováno za pouhou mělkou terénní depresi...
<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!