Pozvánka na přednášku o staročínském taoismu

17.10.2016 14:57

Dnes bychom Vaši pozornost rádi zaměřili na jeden z nejpozoruhodnějších filozofických systémů světa, kterým je staročínský taoismus. Systém vytvořený bájným mudrcem Lao-c´ žijícím snad v 6. století př. n. l., o němž nevíme, zda skutečně existoval, nebo zda se v jeho postavě nesdružuje více tehdejších filozofů. Nejznámější z mnoha legend, které tuto tajemnou postavu obestírají, je zasazena na sklonek učencova života, kdy se Lao-c´ zklamaný úpadkem vládnoucí dynastie Čou rozhodl odejít a prožít své stáří v samotě západních hor. Když byl při odchodu zastaven na hranicích u pomezního průsmyku Chan-ku a strážce poznal, kdo je oním starce jedoucím na buvolu, požádal mudrce, aby než navždy odejde, sepsal své učení a myšlenky do knihy, která by mu mohla sloužit jako poučení. Tak měla vzniknout slavná kniha Tao-te-ťing, jedna z nejvznešenějších knih všech dob a současně základní spis taoismu.

Na Západě je v posledních desetiletích o taoismu hodně slyšet, studenti středních škol se o něm učí v hodinách společenských věd, citáty z knihy Tao-te-ťing se objevují v různých knihách, power-pointových prezentacích, písemných přáních a nesmí chybět ani v akčních bojových filmech. Vše je to ale pouhé klouzání po povrchu, neboť skutečný vhled do tohoto systému a pochopení jeho poeticko-obrazného jazyka vyžaduje dlouhodobější studium. Jiné řešení, které si Vám dnes dovolujeme nabídnout, je vyslechnout si vyprávění člověka, který tento vhled podložený dlouholetým studiem má.

Je jím japanolog a jičínský rodák Mgr. Petr Šimůnek, který vyšel vstříc našemu přání a připravil pro nás dvě tematické přednášky věnované taoismu. 

V té první, nazvané Staročínský taoismus, nás seznámí se spletitou historií taoismu, s jeho filozoficko-náboženskými předchůdci, s osobností zakladatele Lao-c´, přiblíží nám filozofické inovace taoismu a jeho vliv na čínskou kulturu a popíše i další proměny tohoto učení během čínských dějin, kdy se z taoismu stává lidový náboženský systém, obsahující prvky magie a šamanismu. Přednášející též rozebere deset nejvýznamnějších kapitol knihy Tao-te-ťing, nazývané „Deset křídel  bílého jeřába“, pomocí nichž se nám pokusí vysvětlit taoistický filozofický systém. 

Pokud jste o taoismu slyšeli a vzbudil Váš zájem, pak si určitě nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte v pátek 21. října 2016 v 18. hodin do Porotního sálu jičínského zámku. Budeme se na Vás těšit.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866

17.08.2021 17:09
  Prusko-rakouská válka roku 1866 se vryla hluboko do paměti krajiny i lidí severovýchodních...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!