Pozvánka na přednášku o staročínském taoismu

17.10.2016 14:57

Dnes bychom Vaši pozornost rádi zaměřili na jeden z nejpozoruhodnějších filozofických systémů světa, kterým je staročínský taoismus. Systém vytvořený bájným mudrcem Lao-c´ žijícím snad v 6. století př. n. l., o němž nevíme, zda skutečně existoval, nebo zda se v jeho postavě nesdružuje více tehdejších filozofů. Nejznámější z mnoha legend, které tuto tajemnou postavu obestírají, je zasazena na sklonek učencova života, kdy se Lao-c´ zklamaný úpadkem vládnoucí dynastie Čou rozhodl odejít a prožít své stáří v samotě západních hor. Když byl při odchodu zastaven na hranicích u pomezního průsmyku Chan-ku a strážce poznal, kdo je oním starce jedoucím na buvolu, požádal mudrce, aby než navždy odejde, sepsal své učení a myšlenky do knihy, která by mu mohla sloužit jako poučení. Tak měla vzniknout slavná kniha Tao-te-ťing, jedna z nejvznešenějších knih všech dob a současně základní spis taoismu.

Na Západě je v posledních desetiletích o taoismu hodně slyšet, studenti středních škol se o něm učí v hodinách společenských věd, citáty z knihy Tao-te-ťing se objevují v různých knihách, power-pointových prezentacích, písemných přáních a nesmí chybět ani v akčních bojových filmech. Vše je to ale pouhé klouzání po povrchu, neboť skutečný vhled do tohoto systému a pochopení jeho poeticko-obrazného jazyka vyžaduje dlouhodobější studium. Jiné řešení, které si Vám dnes dovolujeme nabídnout, je vyslechnout si vyprávění člověka, který tento vhled podložený dlouholetým studiem má.

Je jím japanolog a jičínský rodák Mgr. Petr Šimůnek, který vyšel vstříc našemu přání a připravil pro nás dvě tematické přednášky věnované taoismu. 

V té první, nazvané Staročínský taoismus, nás seznámí se spletitou historií taoismu, s jeho filozoficko-náboženskými předchůdci, s osobností zakladatele Lao-c´, přiblíží nám filozofické inovace taoismu a jeho vliv na čínskou kulturu a popíše i další proměny tohoto učení během čínských dějin, kdy se z taoismu stává lidový náboženský systém, obsahující prvky magie a šamanismu. Přednášející též rozebere deset nejvýznamnějších kapitol knihy Tao-te-ťing, nazývané „Deset křídel  bílého jeřába“, pomocí nichž se nám pokusí vysvětlit taoistický filozofický systém. 

Pokud jste o taoismu slyšeli a vzbudil Váš zájem, pak si určitě nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte v pátek 21. října 2016 v 18. hodin do Porotního sálu jičínského zámku. Budeme se na Vás těšit.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

"Protipandemická" Svatba sv. Františka aneb zapomenutý jičínský unikát

25.05.2021 13:00
Dnes nás sužuje pandemie Covid-19, před 341 lety to byla pandemie moru. V letech...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!