Pozvánka na březnovou přednášku

02.03.2017 16:10

Existují různé komodity, kterými lze v obchodu dosíci značně vysokého zisku. Jednou z nich byla v minulosti i cukrová řepa, které se v polovině 19. století začalo využívat jako výchozí suroviny na výrobu bílého zlata – cukru. Cukrovarnictví se v té době stalo nejvýznamnějším oborem potravinářského průmyslu a zařadilo se vedle textilnictví a strojírenství ke klíčovému triumvirátu průmyslové struktury českých zemí. Zcela zásadně ovlivnilo nejen vývoj zemědělství, ale i strojírenství, rozšiřování těžby uhlí a výstavbu dopravní, zejména železniční sítě, čímž citelně zasáhlo do podoby krajiny českých zemí.

V polovině 19. století domácí výroba cukru poprvé předstihla dovoz, český cukr postupně dobyl země rakouského soustátí i zahraničí (Balkán, Itálie, Švýcarsko, Velká Británie, Francie), cukrovary vykazovaly nejvyšší zisky ze všech zemědělských průmyslových podniků a zájem o tento druh podnikání rostl, neboť řepařství bylo zcela jednoznačně nejvýhodnějším odvětvím zemědělské výroby. V této době začíná do nové oblasti podnikání významným způsobem promlouvat i česká šlechta. Území mezi městy Nymburkem, Jičínem a Mladou Boleslaví se stalo jednou z oblastí nejintenzivněji využívanou pro pěstování cukrové řepy, což se projevilo i na husté síti cukrovarů, s jejímiž počátky jsou spojeny šlechtické rody Schliků, Thurn-Taxisů, Paarů či Czerninů. Cukrovary by nemohly dobře fungovat bez plynulého přísunu surovin a tak se vlastníci cukrovarů podíleli nejen na jejich napojení na stávající železniční síť, ale zároveň podněcovali i vznik  tratí nových, a to jak s klasickým rozchodem, tak s úzkorozchodným. V důsledku tohoto boje o  "bílé zlato" se v oblasti mezi městy Jičínem, Mladou Boleslaví a Nymburkem nacházela jedna z nejhustších železničních sítí Evropy.

S touto zajímavou, leč málo známou kapitolou historie zdejšího kraje nás na březnovém setkání Jičínské besedy seznámí český historik a odborný pracovník Národního technického muzea v Praze PhDr. Miloš Hořejš ve své přednášce nazvané Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví mezi Nymburkem a Jičínem a jejich vliv na železniční síť. Budeme se těšit na setkání s Vámi v pátek 10. března 2017 v 18.00 hod. v Porotním sále jičínského zámku.

 

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Tajemné jezírko na Čeřovce bude zachováno

18.05.2010 19:01
Ještě počátkem dubna 2010 bylo tzv. jezírko na Čeřovce považováno za pouhou mělkou terénní depresi...
<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!