Pozvánka na besedu o nové knize "Opomíjená místa Českého ráje"

10.02.2017 13:55

 

Milí přátelé,

pokud míváme pocit, že jako milovníci Českého ráje známe tuto oblast opravdu dobře, pak nejnovější kniha známého regionálního historika a sběratele historických pohlednic Ing. arch. Karla Čermáka nazvaná „Opomíjená místa Českého ráje“ jistě překvapí i ty nejzasvěcenější znalce a přesvědčí nás, že máme ještě hodně co objevovat.

Karel Čermák se tentokrát cíleně zaměřil na zajímavá místa s pozoruhodnou historií, jež se sice nacházejí v bezprostřední blízkosti turisticky hojně navštěvovaných lokalit, leč návštěvníci je buďto míjejí bez povšimnutí, nebo mají jen mizivou šanci je objevit. Karel Čermák se proto vydal v doprovodu nakladatele Leoše Erbena na intenzivní, rok trvající a v mnoha ohledech dobrodružnou výpravu, během které objevoval a dokumentoval místa vpravdě neznámá a neprávem opomíjená. Jejich současné i dobové fotografie posléze doplnil mapovými podklady a krátkými, čtivě psanými texty, v nichž čerpá z málo známých písemných pramenů. Výsledkem se stala jedinečná kniha, jež skýtá lákavou inspiraci a praktický návod k objevitelským výletům každého z nás.

A protože k této pozoruhodné knize vedly neméně pozoruhodné cesty, zasedneme v pátek 24. února 2017 v 18.00 hodin v Porotním sále jičínského zámku k jednomu stolu s regionálním historikem Ing. arch. Karlem Čermákem a nakladatelem Ing. Leošem Erbenem, abychom se formou živé besedy blíže seznámili s peripetiemi jejich putování, s překvapeními i překážkami, které je na jejich výpravách potkaly, a v neposlední řadě i se samotnými opomíjenými místy, k nimž nezřídka vedou skryté a křivolaké cesty. Součástí besedy bude i autogramiáda, přičemž kniha „Opomíjená místa Českého ráje“ bude k prodeji přímo na místě za mimořádně příznivou cenu 250,- Kč. Únorového setkání Jičínské besedy se navíc zúčastní i třetí „tajemný“ účastník těchto výprav, kterého mohou čtenáři spatřit v knize na fotografiích některých míst.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Přednáška "Slavnosti a rituály dnes"

08.10.2021 00:14
Určitě jste občas svým dětem nebo vnukům během oslav dovolili porušit zavedená pravidla, např. jít...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!