Pozvání ke slavnostnímu otevření Valdštejnova muzea a mincovny

14.07.2020 17:12

 

Milí přátelé,

 
dovolujeme si Vás upozornit na blížící se mimořádnou událost, jež by všem zájemcům o regionální historii neměla uniknout. 
 
Tuto sobotu 18. července 2020 dopoledne slavnostně otevírá dlouho očekávané a dlouho připravované "Valdštejnovo muzeum a mincovna" – první jičínské soukromé muzeum zaměřené na život a odkaz frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální expozice zaměřená na tuto kontroverzní, leč výjimečnou osobnost českých dějin, která zaujímá v dějinách Jičína vskutku nejpřednější místo, v našem městě hodně dlouho chyběla. Nově vznikající muzeum se od počátku zaměřuje na Valdštejnovo mincovnictví, které se snaží přiblížit mimo jiné prostřednictvím ojedinělé možnosti vyrazit si vlastnoručně Valdštejnův čtvrttolar na replikách dobových mincovních strojů, a současně shlédnout výjimečnou soukromou sbírku velmi cenných Valdštejnových mincí, která bude v muzeu instalována v průběhu léta, ale jejichž první ukázka bude k vidění právě během sobotní akce. 
Vedle samotného mincovnictví chce muzeum postupně prezentovat osobnost a dílo vévody Albrechta z Valdštejna v mnoha dalších aspektech, vždy v kvalitním výtvarném podání a zároveň pokud možno v doprovodu cenných originálů. Valdštejnova láska ke koním tak bude např. představena druhým známým exemplářem mramorového žlabu z Valdštejnových jičínských zámeckých koníren. Přitom až donedávna byl za jediný existující kus považován žlab vystavený v expozici Regionálního muzea a galerie Jičín. Pozornost je rovněž věnována Valdštejnově zálibě v astrologii, ale i prorockým vizím mladé polské šlechtičny Kristiny Poniatowské, která přijela 28. ledna 1628 do Jičína varovat vévodu, kterému Bůh udělil již jen omezený čas napravit své chyby, než ho zbaví života. 
 
 
V budoucnu by se mělo muzeum postupně rozrůstat o další expozice, zejména o velkou soukromou sbírku dobových grafik spjatých s dějinami třicetileté války, osobou Albrechta z Valdštejna i samotným městem Jičínem, dále o expozice věnované baroknímu umění v kontextu barokní zbožnosti jičínského regionu. Současně zde však postupně vzniká prostor pro nejrůznější tematické komorní výstavy, dále zázemí k přátelským setkáním, kulturním i osvětovým akcím a zájemce o regionální historii jistě potěší i záměr postupně budovat regionální historickou knihovnu, která ke každému skutečnému muzeu patří. V důsledku by tak měla postupně vznikat multifunkční platforma se svébytným geniem loci určená jak pro turistické návštěvníky, tak obyvatele města a milovníky zdejší historie, kteří by se sem rádi vraceli u příležitosti kulturní a osvětových akcí, výjimečných výstav či jen přátelských hovorům nad šálkem kávy či sklenicí regionálního piva.
 
V sobotu 18. 7. 2020 se po efektním výcviku Valdštejnovy gardy dočkáme v 11:00 hod. slavnostního otevření muzea pod záštitou našeho senátora, pana Ing. Tomáše Czernina. V průběhu dne budou moci návštěvníci opakovaně absolvovat komentované a tematicky zaměřené prohlídky v podání zasvěcených odborných průvodců. Večerní program potom vyplní divadelní představení "Cesta Kryštofa Haranta", které netradičním způsobem přiblíží osobnost jiného známého šlechtice spjatého s širším regionem Jičínska, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na hradě Pecka, jehož majetek přešel po neúspěšném stavovském povstání a následné popravě 27 českých pánů právě do rukou Albrechta z Valdštejna. Podrobné informace naleznete v letáku v příloze tohoto mailu.
 
Těšíme se na viděnou nejen v sobotu 18. 7. 2020, ale i při dalších zajímavých příležitostech v prostorách dvorního traktu domu čp. 76 na Valdštejnově náměstí v Jičíně.
 
 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Pozvánka na slavnostní předání Jičínské pečetě

02.09.2021 17:02
  Nadcházející 30. narozeniny festivalu Jičín – město pohádky jsou tou nejvhodnější...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!