PF 2021 aneb jste důležití!

31.12.2020 13:59
Milí přátelé,

jakkoliv tradiční bilancování v závěru roku letos nutně svádí k výčtu všeho, co jsme nemohli a o co jsme byli všichni ochuzeni, rád bych se místo toho rozepsal o tom, co nám letošní rok dal, čím nám prospěl, s jakou zkušeností symbolicky završujeme dosavadní dlouhý 12-letý cyklus naší existence a s jakým vědomím vstupujeme do další, nové a rozmanitější etapy našeho působení.

Když jsme koncem června po téměř půl roční vynucené přestávce mohli konečně zrealizovat slavnostní uvedení nové knihy kunsthistoričky Lucie Rychnové o šlikovské barokní komponované krajině Jičínska, ovládl nás zvláštní pocit. Více než kdy jindy jsme si plně uvědomili, jak důležitým, jedinečným a bytostným aspektem našich osvětově-vzdělávacích akcí je prvek setkávání a kolektivního sdílení. Další půlroční půst toto nabyté vědomí jenom utvrdil. To byl také hlavní důvod, proč jsme nepřistoupili a v budoucnu ani nepřistoupíme k realizaci on-line přednášek. Namísto toho, jak to jen situace dovolí, chceme v nadcházejícím roce začít s častější realizací již dříve organizovaných terénních exkurzí, které by v covidovém období mohly nahradit tradiční přednášky v Porotním sále. Budou pro menší skupinky dopředu registrovaných účastníků, avizované pouze e-mailem nebo na webových stránkách a facebooku Jičínské besedy, a budou zcela zdarma. Nebudou postrádat překvapení a zaměří se na méně známá místa či naopak známá místa s méně známou historií. Vedle toho se v letním období pokusíme o přednášky pod otevřeným nebem.

Výše zmiňované červnové uvedení knihy o šlikovské barokní krajině Jičínska s autogramiádou, jejíž první vydání bylo v té době prakticky rozebrané, bylo pro obyvatele Jičína v mnoha ohledech jedinečnou příležitostí. Proto nás překvapilo, když jsme se při internetovém sdílení této akce, které nestojí ani korunu, ze strany jičínského informačního centra nově setkali s absolutním nezájmem. Následně jsme byli jeho vedením písemně vyrozuměni, že: Íčko nyní propaguje pouze akce, které je osobně zaujmou. Rádi tedy na facebooku MIC zpropagují akce, které jsou nějakým způsobem zajímavé a mají větší návštěvnický potenciál. Naše akce jsou však určeny především pro místní obyvatele. A dosavadní propagace našich přednášek ze strany Íčka byla pouze osobní invencí bývalého vedoucího p. Jakuba Šepse (jemuž tímto ještě jednou velmi děkujeme).

Po nedávném zániku tištěných regionálních novin tak přicházíme o další cestu, jak o svých akcích informovat místní veřejnost. Pokud byste tedy věděli o komkoliv, kdo má nebo by mohl mít o naše akce zájem, poskytněte mu, prosím, náš e-mail nebo odkaz na web či facebook spolku. Bohužel se stáváme spolkem, o jehož aktivitách si musí místní lidé a potenciální zájemci hledat informace sami, alespoň zpočátku před navázáním e-mailového kontaktu.

Výše uvedené odpovědi i události uplynulých let nám poskytly ještě jedno cenné zjištění – téměř hmatatelně jsme si konečně uvědomili naši pozici i poslání. Vzdělávání a osvěta o historii a kulturních hodnotách našeho města a kraje nikdy nebyla, nebude a ani nemůže být masovou záležitostí, tedy akcí s „větším potenciálem“. Nikdy nebudeme při našich přednáškách instalovat turnikety počítající návštěvníky a nikdy nebudeme návštěvností soutěžit o nejoblíbenější spolek roku Královéhradeckého kraje. Vždy nám nezištně půjde o místní obyvatele, nikoliv o početné zástupy utrácejících turistů. A jelikož cílíme na ty místní obyvatele, kteří se chtějí něco dozvědět, poznat a vzdělávat se, nikdy nebudeme počtem našich posluchačů představovat voličsky zajímavou skupinu, které by se u současných veřejných orgánů dostalo výraznější pozornosti a podpory. Jsme za svoji, v jistém směru jedinečnou, roli rádi. Jde a vždy nám totiž půjde o každého z Vás, i kdyby vás byla jen malá hrstka. Neboť jestliže se říká, že lidé jsou krví kraje, v němž žijí, potom ti z vás, kteří se zajímáte o jeho tradice a historii, jste jeho oživujícím dechem. Jste důležití.

Děkujeme vám všem za trvající zájem a dlouholetou přízeň, díky níž jsme mohli úspěšně naplnit krásných a tvůrčích 12 let, a těšíme se, že s námi vstoupíte do další etapy, v níž bychom vám rádi nabídli zase o něco víc. Přejeme vám po všech stránkách zdravý a šťastný nový rok 2021 a těšíme se, že tu nadále budeme pro vás a především s vámi.

 

 

Jičínská beseda jicinska.beseda@gmail.com

Přílohy12:21 (před 1 hodinou)
 
komu: skrytá kopie: Krenn, skrytá kopie: Kristýna, skrytá kopie: Milan, skrytá kopie: Krummholz@seznam.cz, skrytá kopie: l.paroulkova@seznam.cz, skrytá kopie: Ladislav, skrytá kopie: lazurkova.m@naberanku.cz, skrytá kopie: Laďka, skrytá kopie: Lenka, skrytá kopie: Lenka, skrytá kopie: Lenka, skrytá kopie: Lenka, skrytá kopie: lenka.folprechtova@seznam.cz, skrytá kopie: LG, skrytá kopie: Lhotákovi, skrytá kopie: libahrda, skrytá kopie: Lidka, skrytá kopie: lualen@seznam.cz, skrytá kopie: lubomir.nekvasil@tiscali.cz, skrytá kopie: Lubomír, skrytá kopie: Lubomír, skrytá kopie: luci.hlavackova@centrum.cz, skrytá kopie: lucie.bosch@seznam.cz, skrytá kopie: Ludmila, skrytá kopie: Lukáš, skrytá kopie: Malá, skrytá kopie: Marcela, skrytá kopie: Marcela, skrytá kopie: Marcela, skrytá kopie: Marcela, skrytá kopie: Marek, skrytá kopie: Marek, skrytá kopie: Marie, skrytá kopie: Marie, skrytá kopie: Marie, skrytá kopie: Marie, skrytá kopie: Marie, skrytá kopie: Markéta, skrytá kopie: Markéta, skrytá kopie: mart.kart@seznam.cz, skrytá kopie: martik112@seznam.cz, skrytá kopie: Martin, skrytá kopie: Martin, skrytá kopie: Martin, skrytá kopie: Martin
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé,

jakkoliv tradiční bilancování v závěru roku letos nutně svádí k výčtu všeho, co jsme nemohli a o co jsme byli všichni ochuzeni, rád bych se místo toho rozepsal o tom, co nám letošní rok dal, čím nám prospěl, s jakou zkušeností symbolicky završujeme dosavadní dlouhý 12-letý cyklus naší existence a s jakým vědomím vstupujeme do další, nové a rozmanitější etapy našeho působení.

Když jsme koncem června po téměř půl roční vynucené přestávce mohli konečně zrealizovat slavnostní uvedení nové knihy kunsthistoričky Lucie Rychnové o šlikovské barokní komponované krajině Jičínska, ovládl nás zvláštní pocit. Více než kdy jindy jsme si plně uvědomili, jak důležitým, jedinečným a bytostným aspektem našich osvětově-vzdělávacích akcí je prvek setkávání a kolektivního sdílení. Další půlroční půst toto nabyté vědomí jenom utvrdil. To byl také hlavní důvod, proč jsme nepřistoupili a v budoucnu ani nepřistoupíme k realizaci on-line přednášek. Namísto toho, jak to jen situace dovolí, chceme v nadcházejícím roce začít s častější realizací již dříve organizovaných terénních exkurzí, které by v covidovém období mohly nahradit tradiční přednášky v Porotním sále. Budou pro menší skupinky dopředu registrovaných účastníků, avizované pouze e-mailem nebo na webových stránkách a facebooku Jičínské besedy, a budou zcela zdarma. Nebudou postrádat překvapení a zaměří se na méně známá místa či naopak známá místa s méně známou historií. Vedle toho se v letním období pokusíme o přednášky pod otevřeným nebem.

Výše zmiňované červnové uvedení knihy o šlikovské barokní krajině Jičínska s autogramiádou, jejíž první vydání bylo v té době prakticky rozebrané, bylo pro obyvatele Jičína v mnoha ohledech jedinečnou příležitostí. Proto nás překvapilo, když jsme se při internetovém sdílení této akce, které nestojí ani korunu, ze strany jičínského informačního centra nově setkali s absolutním nezájmem. Následně jsme byli jeho vedením písemně vyrozuměni, že: Íčko nyní propaguje pouze akce, které je osobně zaujmou. Rádi tedy na facebooku MIC zpropagují akce, které jsou nějakým způsobem zajímavé a mají větší návštěvnický potenciál. Naše akce jsou však určeny především pro místní obyvatele. A dosavadní propagace našich přednášek ze strany Íčka byla pouze osobní invencí bývalého vedoucího p. Jakuba Šepse (jemuž tímto ještě jednou velmi děkujeme).

Po nedávném zániku tištěných regionálních novin tak přicházíme o další cestu, jak o svých akcích informovat místní veřejnost. Pokud byste tedy věděli o komkoliv, kdo má nebo by mohl mít o naše akce zájem, poskytněte mu, prosím, náš e-mail nebo odkaz na web či facebook spolku. Bohužel se stáváme spolkem, o jehož aktivitách si musí místní lidé a potenciální zájemci hledat informace sami, alespoň zpočátku před navázáním e-mailového kontaktu.

Výše uvedené odpovědi i události uplynulých let nám poskytly ještě jedno cenné zjištění – téměř hmatatelně jsme si konečně uvědomili naši pozici i poslání. Vzdělávání a osvěta o historii a kulturních hodnotách našeho města a kraje nikdy nebyla, nebude a ani nemůže být masovou záležitostí, tedy akcí s „větším potenciálem“. Nikdy nebudeme při našich přednáškách instalovat turnikety počítající návštěvníky a nikdy nebudeme návštěvností soutěžit o nejoblíbenější spolek roku Královéhradeckého kraje. Vždy nám nezištně půjde o místní obyvatele, nikoliv o početné zástupy utrácejících turistů. A jelikož cílíme na ty místní obyvatele, kteří se chtějí něco dozvědět, poznat a vzdělávat se, nikdy nebudeme počtem našich posluchačů představovat voličsky zajímavou skupinu, které by se u současných veřejných orgánů dostalo výraznější pozornosti a podpory. Jsme za svoji, v jistém směru jedinečnou, roli rádi. Jde a vždy nám totiž půjde o každého z Vás, i kdyby vás byla jen malá hrstka. Neboť jestliže se říká, že lidé jsou krví kraje, v němž žijí, potom ti z vás, kteří se zajímáte o jeho tradice a historii, jste jeho oživujícím dechem. Jste důležití.

Děkujeme vám všem za trvající zájem a dlouholetou přízeň, díky níž jsme mohli úspěšně naplnit krásných a tvůrčích 12 let, a těšíme se, že s námi vstoupíte do další etapy, v níž bychom vám rádi nabídli zase o něco víc. Přejeme vám po všech stránkách zdravý a šťastný nový rok 2021 a těšíme se, že tu nadále budeme pro vás a především s vámi.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Pozvánka na listopadovou přednášku

24.10.2016 13:02
Navzdory obrovské profanaci hermetických nauk, kterou s počátkem 21. století přinesla mohutná...
<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!