Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866

17.08.2021 17:09

 

Prusko-rakouská válka roku 1866 se vryla hluboko do paměti krajiny i lidí severovýchodních Čech. Příběhy, s nimiž se seznámíme na srpnovém setkání Jičínské besedy, však vybočují ze všeho, s čím se zájemci dosud mohli setkat. Naše hrdiny totiž spojuje jedna zvláštnost – příslušnost k malému slovanskému národu Lužických Srbů.

Lužice, jedna z historických zemí koruny České, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko. Muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak rukovali do navzájem nepřátelských armád. Zatímco pruští občané byli v útočícím vojsku, poddaní saského krále v saském armádním sboru naopak spěchali na pomoc rakouskému spojenci. V bitvě u Jičína dne 29. června 1866 potom stanuli na bojišti proti sobě…

Archeoložka, překladatelka z lužické srbštiny a odborná pracovnice Univerzity Karlovy PhDr. Zuzana Bláhová–Sklenářová, Ph.D. a historik a odborný pracovník Historického ústavu AV ČR Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. nás v pátek 27. srpna 2021 ve společné přednášce nazvané „Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866“ seznámí se svědectvími dobových lužickosrbských novin, s lužickosrbskou básnickou tvorbou reagující na válku i s českými překlady dopisů, v nichž vojáci líčí, co na tomto vojenském tažení prožili, aby nám dokreslili osudy několika konkrétních účastníků války, mezi nimiž najdeme i aktivní ženy. Prostřednictvím devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování tak přinesou mimo jiné i dosud neznámé pohledy na bitvu u Jičína dne 29. 6. 1866 a na lidské osudy, které jí prošly anebo v ní tragicky skončily.  

Lužickosrbští vojáci bojovali roku 1866 u Jičína v pruské armádě i v saském armádním sboru, který se vyznamenal v bitvě u Dílců i v bojích přímo ve městě. Jedním z citovaných pramenů tak budou i autentické vzpomínky člena tělesné brigády saského korunního prince na boje v Jičíně a okolí. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost seznámit se se zcela novými informacemi o bitvě u Jičína a pohlédnout na tuto výraznou událost zcela novou a neotřelou optikou. Budeme se na Vás těšit v pátek 27. srpna 2021 v tradičních 18 hod. v Porotním sále jičínského zámku.


Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Eva Bílková nositelkou Ceny Ď v celostátním finále

18.06.2015 14:33
  Milí přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o naši radost a informovali Vás, že regionální...
<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!