Doklady dobývání raně středověkého opevněného sídla: hradiště Kal u Pecky na Jičínsku

29.10.2021 13:18

Každý, koho zajímá minulost našeho kraje, nepochybně slyšel nebo četl o nejmohutnějším opevněním dochovaném na území Čech – o Češovských valech, o monumentálním hradišti v Prachovských skalách, o hradišti Poráň u Sobotky, nebo o pravěké pevnosti Mužský, tvořené plošinou Hrada a ostrožnou Klamorna spolu se středověkým hradem Drábské světničky u Mnichova Hradiště. Všechno jsou to velmi slavné lokality a v české archeologii dlouhá desetiletí skloňované pojmy.

Naproti tomu pravěké a raně středověké hradiště Kal nedaleko Pecky bylo archeologickou obcí spíše jen evidované a širší veřejnosti zcela neznámé, resp. věděli o něm jen místní lidé a nejzapálenější nadšenci. Tak tomu bylo alespoň donedávna, neboť je jen otázkou času, než do obecného povědomí české veřejnosti proniknou fantastické objevy a překvapivá zjištění posledních 2-3 desetiletí, která z poněkud zapadlého a přehlíženého hradiště na samém okraji sídelní oikumeny na přechodu do hornatého Podkrkonoší učinila jednu ze zásadních lokalit období 8.–9. století v Čechách. Lokalitu s největší koncentrací zbraní v rámci Čech, lokalitu s markantními stopami dobývání.

Hradiště Kal patří do skupiny 15–16 nejstarších raně středověkých hradišť v Čechách. V tomto případě  jde o hradiště zkoumané  archeologickým odkryvem nedostatečně, ale interpretaci jako dobytého sídla umožňuje opakovaný detektorový průzkum. Vysoká koncentrace hrotů šípů (cca 106 kusů) po obvodu hradiště a relativně vysoký podíl trojbřitých hrotů  šípů spolu s koncentrací ozdob avarského typu včetně ozdob koňského postroje umožňuje stanovit dobu násilného zániku hradiště na interval 790– 815, tedy do období válek Karla Velikého s Avary. V této době zaniklo požárem též hradiště Doubravčice na Kolínsku.

Uvedené doklady boje jsou nejstarší (raně středověké) nejen v rámci České republiky, ale i v daleko širším prostoru! A tím je hradiště Kal naprosto jedinečné. Vedle těchto nálezů však budeme sledovat i zásadní společenské proměny a události, k nimž došlo v poslední třetině 8. a v 1. polovině 9. století v Čechách i na Moravě. V tomto období sledujeme zánik nejstarších sídlištních struktur, transformaci mocenských center, vznik výraznějších elit a konečně i změnu jejich orientace. Tehdejší elity upustily od zaměření na avarský kaganát a od počátku 9. století začaly cílevědomě napodobovat životní styl karolínských velmožů. Události spjaté mimo jiné s hradištěm Kal tak stojí na začátku velké transformace, kdy se Čechy začínají orientovat západním směrem, a na jejímž konci stojí nástup přemyslovské dynastie, definitivní přijetí křesťanství a centralizace moci.

Do těchto zásadních objevů a strhujících událostí nás již za týden, v pátek 5. listopadu 2021 v tradičních 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku uvede osoba více než povolaná, přední česká archeoložka a historička raného středověku, odborná pracovnice Archeologického ústavu AV ČR paní PhDr. Naďa Profantová, CSc. ve své přednášce nazvané "Doklady dobývání raně středověkého opevněného sídla: hradiště Kal (Pecka), okr. Jičín."

Jste srdečně zváni!

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Pozvánka na slavnostní předání Jičínské pečetě

02.09.2021 17:02
  Nadcházející 30. narozeniny festivalu Jičín – město pohádky jsou tou nejvhodnější...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!