Dějiny hradu Velíše a panství Šlikovského

11.03.2010 11:28

Dějiny hradu Velíše a panství Šlikovského je další ze zajímavých historiografických prací staršího data, která by neměla ujít pozornosti všem zájemcům o regionální historii a vlastivědu.

Jako autor knihy je uveden učitel František Pískač, který ji r. 1898 vydal u známého jičínského knihtiskaře F. Návesníka.  Pískač sám však otevřeně uvádí (s. 85), že skutečným autorem je vlastně kopidlenský děkan, buditel a spisovatel František Alois Vacek, z jehož díla, sepsaného v německém jazyce r. 1819, v naprosté míře vycházel a které přeložil do češtiny.

Pískačova kniha, která je v současnosti jen velmi obtížně dostupná, představuje zvláště zajímavé čtení pro všechny zájemce o historii území nazývaného dnes jako Mariánská zahrada. Níže potom předkládáme malý životopisný portrét Františka Pískače z pera archiváře Karola Bílka publikovaného na stránkách Listů starohradské kroniky.

 

Pískač, František 1898: Dějiny hradu Velíše a panství Šlikovského, Jičín. - ukázka, kompletní dokument rádi poskytneme všem zájemcům ke stažení prostřednictvím internetové úschovny, popř. předáme na datovém médiu na nejbližším setkání Jičínské besedy. Zájemci nechť nám napíší na náš e-mail jicinska.beseda@seznam.cz

___________________________________________________________________________________ 

 

František Pískač

Patří ke generaci dnes zapomenutých učitelů, kteří vytvářeli znamenitou úroveň kultury a vzdělání českého lidu v minulém a v první polovině tohoto století. Byli hlavními osobnostmi všeho dění na vesnicích a v malých městech, svými znalostmi a autoritou povznášeli i hospodářskou úroveň venkova. Byli to prostě skuteční páni řídící a páni učitelé, na které dnes už jen vzpomínáme nebo o nichž čteme v knihách K. V. Raise a jiných pamětníků …

František Pískač se narodil v Libáni 9. května 1861. Studoval v letech 1874–1878 jičínskou reálku, pak přešel na tamní učitelský ústav, který absolvoval v roce 1882. Učila ho tam řada výborných pedagogů v čele s ředitelem Ferdinandem Macháčkem; předsedou maturitní komise v r. 1882 byl zemský školní inspektor Antonín Tille. Měl dobré spolužáky, z nichž jmenujme alespoň pozdějšího znalce pravěku Prachovských skal prof. Josefa Hakena nebo významného hasičského pracovníka Leopolda Švandrlíka.

Svou nedlouhou učitelskou dráhu započal František Pískač v roce 1882 na Veliši, v roce 1883 byl přeložen do Osenic a v roce 1887–1891 působil na Samšině. Zde už byl aktivním členem učitelského spolku Budeč, který pořádal i vzdělávací schůze pro lid. Na jedné z nich, 22. června 1890, přednášel Pískač o dějinách Samšiny a okolí, její tvrze a kostela, jakož i zámku v Drštěkryjích a tvrze Mackov.

28. února 1891 se Pískač odstěhoval na své poslední působiště v Markvarticích, kde 31. prosince 1898 zemřel. Jeho odchodu želelo celé okolí, krátký nekrolog otiskl svému členu Hospodářský spolek ve Věstníku soboteckém. V 37 letech odešel mladý pokrokový učitel, jehož publikační činnost se začala rozvíjet, jehož vzdělávací úsilí přinášelo první plody. Zůstalo po něm několik článků a brožurek, které potvrzují vysoké kvality tohoto učitele.

 

Bílek, Karol 1991: František Pískač, Listy starohradské kroniky, roč. XIV., č. 3 (č. 57), s. 47, Staré Hrady.

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

724 514 301

NOVINKY

Pozvánka na slavnostní předání Jičínské pečeti

19.01.2020 22:16
  Milí přátelé, dovolte, abych Vás jménem spolku Jičínská beseda pozval na slavnostní setkání,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!