Archiv akcí

 

2017

 

duben - PhDr. Petr Janeček, PhD.

            Jičínský pérák aneb Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou

 

březen - PhDr. Miloš Hořejš

            Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví mezi Nymburkem a Jičíněm a jejich vliv na železniční síť

 

únor - Ing. arch. Karel Čermák 

            Opomíjená místa Českého ráje

 

leden - Mgr. David Valůšek

            Marie Baťová-Menčíková, Jičín a Zlín

 

2016

říjen - PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

            Archeologická terénní exkurze na Hruboslalsko (hradiště Čertova ruka, hrad Kavčiny)

 

        Josef Klazar

            Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major

            

červen - Mgr. Pavel Kracík - Ing. Jiří Balský - Mgr. BcA. Petr Gláser

            Barokní kříž na Vrchách u Jičína - jeho historie, záchrana a proces restaurování

 

duben - PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

            Středověká těžba a zpracování železivců v Českém ráji 

 

únor - PhDr. Eva Bílková

            Kronika města Jičína a její kronikáři

 

leden - PhDr. Zdeněk Rubeš

            Josef Štefan Kubín - Skutky soukromé, skutky veřejné

 

 

2015

říjen - Mgr. Pavel Kracík

            Poustevník v Libosadě - lokální fenomén ve světle historie a slovesné folkloristiky

 

září - Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

            Terénní exkurze - Vrch Zebín z pohledu geologie

 

červen - Mgr. Jan Juřena

             Pěší pluk 22 Argonský - významná kapitola ve vojenských dějinách Jičínska   

         

duben - PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

                Život a dílo Stanislava Suchardy (1866 - 1916) 

            

            MVDr. Vladimír Šoltys

            Co nám létá za humny: Rybniční soustavy Jičínska

 

březen - Mgr. Barbora Klipcová

                "Jedinou radostí Jeho Milosti Knížete na tomto světě je hřebčín.“ 

                Albrecht z Valdštejna jako milovník a chovatel koní

 

            Ing. arch. Karel Čermák

            Předčasná úmrtí nadějných gymnazijních profesorů. 

                Životní osudy Jana Zavadila a Františka Velišského

 

únor - Mgr. Radek Bohuňovský

           Kontaktní potápění s mořskými predátory

 

leden - Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. - Mgr. Eva Chodějovská-Bílková, Ph.D.

           Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje

 

2014

prosinec - PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

           Čertova kovárnaPovídání o tajemném příběhu z Lužice a jednom z nejpozoruhodnějších 

            literárních děl moderní lužickosrbské prózy

 

listopad - Mgr. Martin Hrdina, Ph.D. - PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.

            Irma Geisslová a Jičínsko

 

                MVDr. Vladimír Šoltys

                Helgoland - Galapády severního moře 

 

říjen - Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. - Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

            Kaple sv. Isidora na Vinici pod vrchem Brada

      

září - Pavel Kracík, Jičínská beseda, ZO ČSOP Prachovské skály a Labrys o.p.s.

            Tři kanape - Znovuobjevení památného místa Prachovských skal - 2014_09 

            

červen - Ludmila a Pavel Krčmárikovi

            koncert Zastavení s hoslemi a klavírem -  2014_06 

 

květen - PhDr. Sobiesław Nowotny

            Albrecht z Valdštejna ve Swidnici aneb Vévoda, jak ho v Jičíně neznáme -  2014_05_01 

 

            Jakub Kazda & přátelé

            koncert Folkové melodie pod Zebínem - 2014_05_02

 

duben - Slávek Klecandr

            hudební recitál Pátý pád (oslovujeme, voláme) - 2014_04

 

březen - PhDr. Jitka Bílková

            Dobrovolně se rozejděte! aneb Konec spolkového života v Jičíně po roce 1948 - 2014_03

 

únor - Ing. arch Karel Čermák

            Je Husův pomník v Jičíně nejstarší v Čechách? 

                Nejstarší sochy a pomníky mistra Jana Husa ve službách národního obrození - 2014_02

 

leden - Ing. arch. Karel Čermák

            Kronika obrazů života. Český ráj v letech 1848-1900 -  2014_01 

 

2013

prosinec - Mgr. Lucie Rychnová

            Pražský architekt a stavitel Filip Spannbrucker (1672-1729)         

                a jeho stopy na Jičínsku - 2013_12

 

listopad - PhDr. Miroslav Cogan

            Jičínský malíř Jindřich Procházka: život a dílo

              Hana Bělinová, DiS.

            Restaurování nástěnných maleb v hale vlakového nádraží v Jičíně

                   Ing. Jiří Balský

            Historické okolnosti vzniku Procházkových nástěnných maleb - 2013_11

 

             Roman Mlejnek

            Poseidon - podzemní labyrint -  2013_11 

            

říjen - Zdeněk Vokurka

            Poutník se vrací do Jičína - 2013_10

 

červen - Mgr. Pavel Kracík - Mgr. Marcela Víšková

            Relikviář sv. Sekundiny - 2013_06

           

květen - Michal Bílek

            Letci Jičínska na západní frontě 2. světové války a válečné fenomény 2013_05

 

                Jakub Kazda a přátelé 

            Světlo ve tmách... možná ještě žije - 2013_06_2

 
 

duben - Roman Mlejnek

            Jeskyně Prachovských skal - 2013_04

 

březen - Ing. arch. Karel Čermák

            Vojta Náprstek a Americký klub dam na Jičínsku - 2013_03

 

únor - Mgr. Marcela Víšková

            Antropologie zblízka. Praktický seminář o tom, jak číst v lidských kostech - 2013_02

 

leden - Mgr. Jiří Urban

            Venkov pod kolektivizační knutou - 2013_01            

 

2012

prosinec - Mgr. Martin Halata - Petr Heber

            Ing. arch. Vladimír Studený. Architekt Pražského hradu a malíř Jičínska - 2012_12

 

listopad - Petr Jenč

            Historické skalní rytiny v Českém ráji - 2012_11_01

 

            Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

            Diskuse s minulostí - 2012_11_02

 

říjen - Ing. arch. Karel Kuča

            Dřevěné zvonice severovýchodních Čech v evropském kontextu - 2012_10_01

 

            Ludmila a Pavel Krčmárikovi

            Housle a klavír pod Zebínem - 2012_10_02

 

červen - PhDr. Ilona Pluhařová

            Rodina Kraftova a Jičín - 2012_06_01

            

            Mgr. Pavel Čech, Ph. D.

            Počátek písma - 2012_06_02

 

květen - doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

            Čeřovka - Geologický fenomén - 2012_05

            

            Ing. Karel Čermák    

            Les Řáholec - 2012_05_02

 

dubenPhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

            Archeologické výzkumy v jeskyních Českého ráje - 2012_04

 

březen - Vladimír Úlehla

            JUDr. František Lohař, JUDr. Jaroslav Lohař - 2012_03

 

únor - PhDr. Jindřich Francek

            Zločin a trest na Jičínsku v 16. - 18. století - 2012_02

 

leden - Mgr. Pavel Kracík

            Tajemství petroglyfů v prachovské Fortně - 2012_01

 

 

2011

prosinec - PhDr. Petr Koura, Ph.D. - Mgr. Pavlína Kourová

            Průkopnické počátky zavádění sovětské pohádkové postavy dědy Mráze v

            socialistickém Československu, realizované v Jičíně v roce 1950 - 2011_12 

 

listopad - Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. - Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

            Souhrnný účet za výstavbu kostela sv. Václava ve Veliši, sepsaný v roce 1757

            úředníkem Karlem Říhou - 2011_11

 

říjen - Mgr. Martin Nechvíle

            Skalní hrad Pařez - jeho podoba a historie - 2011_10

 

červenec - Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

            Jezuita Jičíňan Jan - pohled do života a díla pátera Krause - 2011_07

 

červen - Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

            Letecká archeologie - objevy z ptačí perspektivy - 2011_06

 

            Pavel Jerie - Ing. arch. Olga Bašeová

            Vzpomínkový večer na Jaroslava Wagnera - 2011_06_02

 

květenMgr. Eva Chodějovská - Mgr. Milan Kudyn

            Architekt Čeněk Musil a jeho Regulační plán města Jičína - 2011_05      

 

duben - PhDr. Jiří Úlovec - Ing. Tomáš Tomíček

            Hrad Veliš - historie a stavební vývoj - 2011_04

 

            RNDr. Hana Tillmanová

            Tanec časů Valdštejnových aneb veselé tance vážné doby - 2011_04_02

 

březenPhDr. Petr Šída, PhD.

            Lovecké osídlení Českého ráje - 2011_03_01

 

            PhDr. Markéta Růčková

            O truhličkách mladoboleslavských aneb

            studium bratrských mládenců na počátku 17. století - 2011_03_2

 

únorMgr. Jitka Bílková

            Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín - 2011_02

 

leden - Radovan Lipus

            Architekt Karel Pařík aneb Šumné stopy českého architekta na Balkáně - 2011_01

 

            Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D. 

            Život a dílo slavného barokního malíře Karla Škréty staršího - 2011_01_02  

 

            Ing. Karel Čermák

            Český ráj na sklonku Rakouska-Uherska - 2011_01_03

           

 

2010

listopad - PhDr. Jindřich Francek

            Dějiny Jičína. Slavnostní uvedení nové knihy - 2010_11_02

            

            P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

            Sv. Sekundina, záhadná ochránkyně barokního Jičína aneb z římských katakomb

            až na severovýchod Čech - 2010_11

 

říjen - Ing. Jiří Slavík

            Hrádek a Koštofrank - dva jičínské hrady? - 2010_10

 

červen - kolokvium Antonín Vánkomil Maloch a Jičín - 2010_06

            PhDr. Jindřich Francek

            Ztracené iluze Antonína V. Malocha (1823-1880)

            Mgr. Karel Chutný

            Hudební zájmy Antonína Vánkomila Malocha

            Mgr. Miloš Chlumský

            Jičínské gymnázium v éře Malochově

            Mgr. Kristýna Peroutková Matějková

            Přínos A. V. Malocha pro archeologii 19. století

            Mgr. Pavel Kracík

            Antonín Zefyrin Maloch, znalec Prachovských skal

            Symbolické usmíření A. V. Malocha s městem Jičínem po 130 letech

 

květenMgr. Milan Kuchařík

            Zaniklý kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku ve světle archeologie

            s úvodním příspěvkem Mgr. Pavla Kracíka

            Kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku v písemných pramenech - 2010_05

 

            ing. arch. Zdeněk Sendler

            Historie proměny zámecké zahrady - 2010_05_02

            s úvodním příspěvkem Ing. Jiřího Balského

 

duben - Mgr. Pavel Kracík

            Pozoruhodný příběh slavného obrazu Panny Marie Rušánské - 2010_04

 

březen - PhDr. Jan Prostředník, PhD.

            Archeologický výzkum hradu Kumburku - 2010_03

 

únor - prof. Vladimír Úlehla

            Prof. Jakub Všetečka - věrný přítel T. G. Masaryka - 2010_02   

 

leden - RNDr. Václav Cílek, CSc.

            Ostrá hranice stínu - 2010_01 

 

 

2009

prosinec - Bohunka Krámská

                Betlémářství mezi Českým rájem a horami Krkonošskými - 2009_12 

 

listopad - Mgr. Eva Chodějovská - Bílková

                Jičín na starých mapách

                          Povídání nad Historickým atlasem města Jičína 2009_11               

 

říjen - kolokvium Mariánská zahrada - 2009_10

            Ing. Miroslava Watzko

            Hranice ostré, hranice měkké, zanikající, vznikající

            Ing. Karel Watzko

            Mariánská zahrada - jednota mnohostí

            Ing. Jiří Krupka

            Obnova alejí Mariánské zahrady

            Ing. Jiří Balský

            Zaniklý krajinný prvek u jičíněveského zámku?

 

červen - PhDr. Jindřich Francek

            K počátkům města Jičína - 2009_06 

 

květen - studenti gymnázia pod vedením prof. Vlasty Horčičkové a ředitele, 

            prof. Miloše Chlumského 

            Jičínské gymnázium v proměnách staletí - 2009_05

 

duben - Mgr. Hana Macháčková

            Lidová architektura na Jičínsku - 2009_04

 

březen - Mgr. Jan Košťál

            Výsledky archeologického výzkumu zřícené zdi na jičínské Tamlovce

            s úvodním příspěvkem Ing. Jiřího Balského

            Stavebně-historický vývoj hradebního opevnění města Jičína - 2009_03

   

únor - Pavel Hájek, PhD.

            Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989 - 2009_02

 

leden - prof. Vladimír Úlehla

            Stuchlíkovi-Rod jičínských sochařů a kameníků - 2009_01

 

 

2008

prosinec - Mgr. Jindřiška Kracíková

            Chanuka-svátek světel - 2008_12

 

listopad - MgA. Josef Lédl

            Objev kopidlenského exempláře Pražské Bible - 2008_11

 

říjen - Mgr. Pavel Kracík

            Novodobý omyl o jičínském posvícení - 2008_10

 

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Obraz(y) Karla Škréty v jičínském kostele sv. Ignáce

28.06.2010 20:19
Za skutečně velký objev lze označit zjištění, že autorem obrazu Zvěstování Panně Marii, který...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!