Vyhledávání

Archiv akcí 

Realizované přednášky a terénní exkurze

2022
Mgr. Marcela Horáková   Jak jsme jedli vtipnou kaši aneb Způsoby rekonstrukce stravy našich předků
Tomáš Tomíček   Terénní exkurze na hrad Veliš 

2017
PhDr. Petr Janeček, PhD.   Mýtus o pérákovi: městská legenda mezi folklorem a populární kulturou 
PhDr. Miloš Hořejší   Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví mezi Nymburkem a Jičínem a jejich vliv na železniční síť
Ing. arch. Karel Čermák   Opomíjená místa Českého ráje
Mgr. David Valůšek   Marie Baťová-Menčíková, Jičín a Zlín 

2016
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Archeologická terénní exkurze na Hruboslalsko (hradiště Čertova ruka, hrad Kavčiny)
Josef Klazar   Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major
Mgr. Pavel Kracík – Ing. Jiří Balský – Mgr. BcA. Petr Gláser   Barokní kříž na Vrchách u Jičína: jeho historie, záchrana a proces restaurování
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Středověká těžba a zpracování železivců v Českém ráji
PhDr. Eva Bílková   Kronika města Jičína a její kronikáři
PhDr. Zdeněk Rubeš   Josef Štefan Kubín: skutky soukromé, skutky veřejné

2015
Mgr. Pavel Kracík   Poustevník v Libosadě: lokální fenomén ve světle historie a slovesné folkloristiky
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.   Terénní exkurze – Vrch Zebín z pohledu geologie
Mgr. Jan Juřena   Pěší pluk 22 Argonský: významná kapitola ve vojenských dějinách Jičínska
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.   Život a dílo Stanislava Suchardy (1866–1916)
MVDr. Vladimír Šoltys   Co nám létá za humny: Rybniční soustavy Jičínska
Mgr. Barbora Klipcová   "Jedinou radostí Jeho Milosti Knížete na tomto světě je hřebčín.“ Albrecht z Valdštejna jako milovník a chovatel koní
Ing. arch. Karel Čermák   Předčasná úmrtí nadějných gymnazijních profesorů. Životní osudy Jana Zavadila a Františka Velišského
Mgr. Radek Bohuňovský Kontaktní potápění s mořskými predátory
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. – Mgr. Eva Chodějovská-Bílková, Ph.D.   Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje

2014
PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.   Čertova kovárna: povídání o tajemném příběhu z Lužice a jednom z nejpozoruhodnějších literárních děl moderní                                                                  lužickosrbské prózy
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D. – PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.   Irma Geisslová a Jičínsko
MVDr. Vladimír Šoltys   Helgoland: Galapády severního moře
Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. – Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.   Kaple sv. Isidora na Vinici pod vrchem Brada
Mgr. Pavel Kracík, Jičínská beseda, ZO ČSOP Prachovské skály a Labrys o.p.s. Tři kanape: Znovuobjevení památného místa Prachovských skal –                                                                                                                                                       Terénní exkurze spojená s archeologickým odkryvem
Ludmila a Pavel Krčmárikovi   Zastavení s houslemi a klavírem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem
PhDr. Sobiesław Nowotny   Albrecht z Valdštejna ve Swidnici aneb Vévoda, jak ho v Jičíně neznáme
Jakub Kazda & přátelé   Folkové melodie pod Zebínem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem
Slávek Klecandr   Pátý pád (oslovujeme, voláme) – hudební recitál v kostele Všech svatých pod Zebínem 
PhDr. Jitka Bílková   Dobrovolně se rozejděte! aneb Konec spolkového života v Jičíně po roce 1948
Ing. arch. Karel Čermák   Je Husův pomník v Jičíně nejstarší v Čechách? Nejstarší sochy a pomníky mistra Jana Husa ve službách 
                                               národního obrození 
Ing. arch. Karel Čermák   Kronika obrazů života: Český ráj v letech 1848–1900

2013
Mgr. Lucie Rychnová   Pražský architekt a stavitel Filip Spannbrucker (1672–1729) a jeho stopy na Jičínsku
PhDr. Miroslav Cogan   Jičínský malíř Jindřich Procházka: život a dílo
Hana Bělinová, DiS.   Restaurování nástěnných maleb Jindřicha Procházky v hale vlakového nádraží v Jičíně
Ing. Jiří Balský   Historické okolnosti vzniku Procházkových nástěnných maleb 
Roman Mlejnek   Poseidon: podzemní labyrint – projekce unikátního dokumentu
Zdeněk Vokurka   Poutník se vrací do Jičína: osobní vzpomínky na Josefa Bohuslava Foerstera 
Mgr. Pavel Kracík – Mgr. Marcela Víšková   Relikviář sv. Sekundiny
Michal Bílek   Letci Jičínska na západní frontě 2. světové války a válečné fenomény
Jakub Kazda a přátelé   Světlo ve tmách... možná ještě žije 
Roman Mlejnek   Jeskyně Prachovských skal
Ing. arch. Karel Čermák   Vojta Náprstek a Americký klub dam na Jičínsku
Mgr. Marcela Víšková   Antropologie zblízka: praktický seminář o tom, jak číst v lidských kostech
Mgr. Jiří Urban   Venkov pod kolektivizační knutou

2012 
Mgr. Martin Halata – Petr Heber   Ing. arch. Vladimír Studený: Architekt Pražského hradu a malíř Jičínska 
Petr Jenč   Historické skalní rytiny v Českém ráji 
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.   Diskuse s minulostí 
Ing. arch. Karel Kuča   Dřevěné zvonice severovýchodních Čech v evropském kontextu 
Ludmila a Pavel Krčmárikovi   Housle a klavír pod Zebínem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem 
PhDr. Ilona Pluhařová   Rodina Kraftova a Jičín 
Mgr. Pavel Čech, Ph. D.   Počátek písma 
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.   Čeřovka: Geologický fenomén – terénní přednáška a exkurze 
Ing. Arch. Karel Čermák   Les Řáholec 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Archeologické výzkumy v jeskyních Českého ráje 
prof. Vladimír Úlehla   JUDr. František Lohař, JUDr. Jaroslav Lohař 
PhDr. Jindřich Francek   Zločin a trest na Jičínsku v 16.–18. století 
Mgr. Pavel Kracík   Tajemství petroglyfů v prachovské Fortně

2011
PhDr. Petr Koura, Ph.D. – Mgr. Pavlína Kourová   Průkopnické počátky zavádění sovětské pohádkové postavy dědy Mráze v socialistickém                                                                                                             Československu, realizované v Jičíně v roce 1950 
Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. – Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.   Souhrnný účet za výstavbu kostela sv. Václava ve Veliši, sepsaný v roce 1757                                                                                                                                  úředníkem Karlem Říhou 
Mgr. Martin Nechvíle   Skalní hrad Pařez: jeho podoba a historie 
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.   Jezuita Jičíňan Jan: pohled do života a díla pátera Krause 
Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.   Letecká archeologie: objevy z ptačí perspektivy 
Pavel Jerie – Ing. arch. Olga Bašeová   Vzpomínkový večer na Jaroslava Wagnera 
Mgr. Eva Chodějovská – Mgr. Milan Kudyn   Architekt Čeněk Musil a jeho Regulační plán města Jičína 
PhDr. Jiří Úlovec – Ing. Tomáš Tomíček   Hrad Veliš: historie a stavební vývoj 
RNDr. Hana Tillmanová   Tanec časů Valdštejnových aneb veselé tance vážné doby – seminář historického tance 
PhDr. Petr Šída, PhD.   Lovecké osídlení Českého ráje 
PhDr. Markéta Růčková   O truhličkách mladoboleslavských aneb studium bratrských mládenců na počátku 17. století 
Mgr. Jitka Bílková   Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín 
Radovan Lipus   Architekt Karel Pařík aneb Šumné stopy českého architekta na Balkáně 
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.   Život a dílo slavného barokního malíře Karla Škréty staršího 
Ing. Arch. Karel Čermák   Český ráj na sklonku Rakouska-Uherska

2010
PhDr. Jindřich Francek   Dějiny Jičína – slavnostní uvedení nové knihy
P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ   Sv. Sekundina, záhadná ochránkyně barokního Jičína aneb z římských katakomb až na severovýchod Čech 
Ing. Jiří Slavík   Hrádek a Koštofrank: dva jičínské hrady? 
PhDr. Jindřich Francek   Ztracené iluze Antonína V. Malocha (1823–1880) 
Mgr. Karel Chutný   Hudební zájmy Antonína Vánkomila Malocha 
Mgr. Miloš Chlumský   Jičínské gymnázium v éře Malochově 
Mgr. Kristýna Peroutková-Matějková   Přínos A. V. Malocha pro archeologii 19. století 
Mgr. Pavel Kracík   Antonín Zefyrin Maloch, znalec Prachovských skal 
Mgr. Pavel Kracík   Symbolické usmíření A. V. Malocha s městem Jičínem po 130 letech 
Mgr. Milan Kuchařík   Zaniklý kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku ve světle archeologie 
Mgr. Pavel Kracík   Kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku v písemných pramenech 
Ing. arch. Zdeněk Sendler   Historie proměny zámecké zahrady s úvodním příspěvkem Ing. Jiřího Balského 
Mgr. Pavel Kracík   Pozoruhodný příběh slavného obrazu Panny Marie Rušánské 
PhDr. Jan Prostředník, PhD.   Archeologický výzkum hradu Kumburku 
prof. Vladimír Úlehla   Prof. Jakub Všetečka: věrný přítel T. G. Masaryka 
RNDr. Václav Cílek, CSc.   Ostrá hranice stínu        

2009 
Mgr. Bohunka Krámská   Betlémářství mezi Českým rájem a horami Krkonošskými 
Mgr. Eva Chodějovská-Bílková   Jičín na starých mapách: povídání nad Historickým atlasem města Jičína 
Ing. Miroslava Watzko   Mariánská zahrada: hranice ostré, hranice měkké, zanikající, vznikající 
Ing. Karel Watzko   Mariánská zahrada: jednota mnohostí 
Ing. Jiří Krupka   Obnova alejí Mariánské zahrady 
Ing. Jiří Balský   Zaniklý krajinný prvek u jičíněveského zámku? 
PhDr. Jindřich Francek   K počátkům města Jičína 
studenti gymnázia pod vedením Mgr. Vlasty Horčičkové a ředitele Mgr. Miloše Chlumského   Jičínské gymnázium v proměnách staletí 
Mgr. Hana Macháčková   Lidová architektura na Jičínsku 
Mgr. Jan Košťál   Výsledky archeologického výzkumu zřícené zdi na jičínské Tamlovce 
Ing. Jiří Balský   Stavebně-historický vývoj hradebního opevnění města Jičína 
Mgr. Pavel Hájek, PhD.   Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989 
prof. Vladimír Úlehla   Stuchlíkovi: rod jičínských sochařů a kameníků   

2008 
Mgr. Jindřiška Kracíková   Chanuka: svátek světel 
MgA. Josef Lédl   Objev kopidlenského exempláře Pražské Bible 
Mgr. Pavel Kracík   Novodobý omyl o jičínském posvícení